vertimas


vertimas
vertìmas sm. (2) K, Š, Rtr, ; D.Pošk, L, FrnW, vertìmasis (1) 1.versti 2: Mėšlų kopimas yra sunkesnis darbas ne ko vertìmas Ms. Nebuvo skirtumo, a prie šiaudų, a prie galo vertìmo [dirbti] Pšš. 2.versti 3: Aukštųjų pastatų kolonos užinkaruojamos į sunkius pamatus ar į uolos įžemį, kad atlaikytų vėjo vertimo jėgą LEXXXIII292. ║ Už trobų vertìmą aš pakaltinu valdžią, – kam reikėjo? Krš. 3.versti 5. ║ Ka verta, ka verta ta kiaulė nognu vertimù tus šiaudus Lpl. ║ Kur žemė lengva, tenai ir [bulvių] vertìmas geras Zp. 4. Srj, Dt, PrL arimas, suarta žemė: Vertime karvė suklimpo Rdm. 5.versti 11. ║ Baisus tims vaikams vertìmas, nė anie išėda, nė nėko Kv. 6.versti 12: Pustymas, vertìmas, [o] ieško šitos mergiotės [išėjusios iš namų] Žl. Toks vertìmas – pu pu pu didžiausiai lašai Krš. Ale tokiu vertimù verta, kad akių neatmerksi Lkv. Viename šmote toks vertìmas, snigimas, kitame nė spago Krš. Vertimẽlis – kiaurą parą (didžiai lyja) Krš. Šitoks vertìmas – kur tu beisi Všk. Ale jau tokio vertìmo – kiaurai parlijau Jdr. 7. Sutversti 14. | prk.: Prie tokio mūsų vertimo į kitataučius labiausiai prisideda mokyklos, kuriose visas mokslas išguldomas svetima kalba Pt. Čia jau paliaus vertimai dangaus, perskyrimai meto, gimimai visų daiktų DP15. 8. LL186, PolŽ1170versti 15: Vertìmas (meninis), kuria nors kalba parašyto grožinės literatūros kūrinio teksto kūrybiškas perteikimas kita kalba LTEXII184. Vertimo mašina SkŽ128. Pažodinis vertimas SkŽ180. Jo vertimas konferencijų salėje buvo be priekaištų KlK33,72.iš vienos kalbos į kitą ppr. raštu išdėstytas tekstas: J. Balčikonio vertimai iš tikro yra gražios, gyvos liaudies kalbos lobynas KlbXIV39. J. Bretkūnas mažai keitė B. Vilento vertimą KlbXXXV(1)31. Ar dar nėra antrojo mano vertimo tomo? . Aptiktas nežinomas vertimas ar recenzija iškildavo kaip svarbus mokslinis atradimas . Šiais laikais toks vertimėlis daug kieno bus, man rodos, ir laukiamas J.Jabl. 9.versti 17: Vertìmas garais [kieto kūno] 60. Girdėjom iš Evangelijų keturius stebuklingus darbus mūsų Viešpaties Kristaus: apie vertimą vandenio vynu … BPI279. Matinių skaičių vertimas stambesniais (smulkesniais) Z.Žem. Periodinės trupmenos vertimas paprastąja Z.Žem. | prk.: A sušneko [kunigas] su kum, tujau prilyginimai, vertìmai į blogą Krš. 10. Obversti 18: Ans pri caro vertìmo buvo Krš. Oho! Tik pasakyk apie vertìmą [pirmininko], tai – amen! Šmn. 11.versti 22: Uždevė kumelės pieno [tymais sergančiam] – vertìmas begalinis! Pj. Nū tokio vertìmo – šašas pry šašo Grd. 12. R176, 233, Nversti 25. | refl.: Vertimasis uždraustu verslu . Vertìmasis advokatyste . 13. K, LL196, ŠT280versti 26: Vertìmas, spyrimas, staigu varymas I. Vertimas pirkti ETŽ. Vertimas dukters tekėti už vyro V.Kudir. Tėvelių klausysiu: neatmesiu jų vertìmo ir rūsčių žodelių (d.) Ktk. | Prigimtas vertìmas, noras KII87. 14. Jnš kirtis (kortuojant): Tris vertimùs turu, nepaspruksi (neišeisi) Krš. 15.versti 28: Ale ir šitoks nevertìmas nė vieno [kiaušinio] Žml. \ vertimas; antsivertimas; apvertimas; atvertimas; įvertimas; išvertimas; nuvertimas; pavertimas; pervertimas; privertimas; suvertimas; užvertimas

Dictionary of the Lithuanian Language.